GA CHỢ TÍA

Thông tin liên lạc

Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội
024.3375.0214
Chưa cập nhật
Trưởng ga: Dương Vinh Tơn
3282 (Đường sắt)
0961.273.288

Trực ban chạy tàu
3280 (Đường sắt)

Hãy liên lạc với chúng tôi.

Giới thiệu chung

 • Ga Chợ Tía được xây dựng tại lý trình Km 25 + 500 trên tuyến đường Thống Nhất Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ga thuộc địa phận xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, T.P Hà nội.
  Phía Đông giáp Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín.
  Phía Tây giáp Xã Nhiêm Xuyên, Huyện Thường Tín.
  Phía Nam giáp Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín.
  Phía Bắc giáp Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín.
 • Ga Chợ Tía là ga cấp 4 – Ga dọc đường.
 • Vai trò nhiệm vụ của ga :
  – Chạy tàu: Tổ chức đón gửi tất cả các đoàn tàu khách, hàng; Các đoàn tàu thông qua, tránh, vượt. Thực hiện kế hoạch chạy tàu theo biểu đồ chạy tàu và mệnh lệnh của nhân viên Điều độ chạy tàu.
  – Hàng hoá: Tổ chức xếp, dỡ (khi có lệnh của nhân viên Điều độ chạy tàu).
  – Hành khách: Tổ chức phục vụ hành khách, hành lý ra vào ga, lên xuống tàu và các nhu cầu khác đối với hành khách đi bằng tàu khách địa phương (nếu có)