GA HÀ NỘI

Trước đây tên gọi là ga Hàng Cỏ do Pháp xây dựng và khánh thành năm 1902.

Thông tin liên lạc

120 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
043.941.6664
Chưa cập nhật
Trưởng ga: Hà Quốc Hùng
043.822.1723
091.321.3716

Trực ban chạy tàu
043.942.3433

Hãy liên lạc với chúng tôi.

Giới thiệu chung

Ga Hà Nội nằm tại Km 0 + 000 thuộc khu đầu mối Đường sắt Hà Nội.

Địa chỉ: Số 120 Đường Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Ga Hà Nội là ga cấp 1 thuộc Chi nhánh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam – khai thác đường sắt Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội) của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Tổng công ty).

Vai trò nhiệm vụ của ga:

Ga Hà Nội là một ga kỹ thuật hành khách làm nhiệm vụ: lập và giải thể các đoàn tầu khách, vận chuyển hành khách nằm ở trung tâm Thủ đô nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là một ga đầu mối của ngành Đường sắt, là nơi xuất phát cũng là nơi kết thúc của hầu hết các đoàn tầu khách đi khắp các tuyến đường sắt cả nước và Liên vận quốc tế (LVQT).

Vì vậy vai trò và vị trí của ga Hà Nội có một ý nghĩa kinh tế, chính trị, quốc phòng rất quan trọng.

Nhiệm vụ chính của ga Hà Nội:

– Tổ chức chạy tàu gồm: công tác đón gửi tàu, công tác giải thể, lập tàu, cắt móc toa xe và các tác nghiệp kỹ thuật liên quan đến công tác chạy tàu theo đúng Biểu đồ chạy tàu và kế hoạch của điều độ chạy tàu đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả.

– Tổ chức dồn đưa lấy toa xe vào vị trí xếp dỡ, sửa chữa theo kế hoạch của Tổng công ty, Chi nhánh Hà Nội, điều độ chạy tàu và các đơn vị kinh doanh vận tải.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện có hiệu quả các hợp đồng mà Tổng công ty, Chi nhánh Hà Nội giao với các đơn vị kinh doanh vận tải.

Theo tính chất tác nghiệp và khối lượng công tác hàng ngày ga Hà Nội được xếp là ga kỹ thuật hành khách cấp I của ngành Đường sắt Việt Nam.