GA KIM NỖ

Thông tin liên lạc

Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội
04.3881.0762
Chưa cập nhật
Trưởng ga: Đỗ Kim Dũng
Chưa cập nhật
097.358.8857

Trực ban chạy tàu
8359 (Đường sắt)

Hãy liên lạc với chúng tôi.

Giới thiệu chung

  • Ga Kim Nỗ thuộc lý trình km 4+560 (Theo Công lệnh tốc độ 01-CĐ-2014 ngày 15/4/2014 của TGĐ ĐSVN). Thuộc tuyến đường vành đai Bắc Hồng – Văn Điển
  • Địa chỉ: xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
  • Ga Kim Nỗ là ga cấp 4, theo quyết định số 03-1987 của Tổng cục Đường sắt Việt Nam nay là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
  • Vai trò, nhiệm vụ của Ga:
    – Đón, gửi tàu
    – Xếp dỡ hàng
    – Vận chuyển hành khách.