GA VĂN ĐIỂN

Thông tin liên lạc

Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
043.861.2205
Chưa cập nhật
Trưởng ga: Nguyễn Trung Thành
3242 (Đường sắt)
0904.220.203

Trực ban chạy tàu
3240 (Đường sắt)

Hãy liên lạc với chúng tôi.

Giới thiệu chung

  • Ga Văn Điển được xây dựng tại km 8 + 850 thuộc tuyến đường sắt Hà Nội T.P Hồ Chí Minh.
  • Địa chỉ : Thị trấn Văn Điển – Huyện Thanh Trì – T.P Hà Nội.
  • Ga Văn Điển là ga cấp 2 theo quyết định số: 1273/QĐ/TCCB-LĐ ngày 23 tháng 10 năm 2000 của TGĐ Liên hiệp ĐSVN.
  • Vai trò, nhiệm vụ của nhà ga: Là ga lập tàu; chuyên nhận vận chuyển hàng hóa, hành khách và làm tác nghiệp đón, gửi tàu, tổ chức tránh vượt tàu, dồn giải thể, lập tàu, tổ chức xếp dỡ và nhận vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách trên các chuyến tầu khách địa phương.