Lịch làm việc của lãnh đạo CNHN từ 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023