178/CNHN-KHTC: đề nghị TTYT quận Huyện, trạm Yte cấp giấy chứng nhận hưởng chế độ BHXH theo quy định

CÁC GA GỬI CÔNG VĂN NÀY TỚI TTYT quận Huyện, trạm Y TẾ địa phương của ga

File Details

Uploaded 1 năm ago in Văn bản chi nhánh

No comments

You must be logged in to post a comment.