19/TGTT: Công văn V/v triển khai tài liệu đề cương thông báo nhanh KQ HN lần thứ năm BCH TWĐ khóa XIII

K/c các đ/c UVBCH Đảng bộ, các Đảng bộ BP, Chi bộ trực thuộc để triển khai t/h. Đ/c Tuấn PBT chỉ đạo triển khai t/h

File Details

Uploaded 1 năm ago in Công văn Đảng

No comments

You must be logged in to post a comment.