192/CĐ-ĐS: Về việc điều chỉnh hành trình, bổ sung ga đỗ đón trả khách tàu SE4, SE7/SE8 và quy định dừng tàu để phục vụ CBCNV khu vực đèo Hải Vân

No comments

You must be logged in to post a comment.