35-2017/ TT-BQP: QĐ tiêu chuẩn …..khai thác máy bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

No comments

You must be logged in to post a comment.