Kế hoạch Hiến máu tình nguyện năm 2021

Đoàn thanh niên Tổng công ty ĐSVN kính gửi Kế hoạch Liên tịch số 05/LT-ĐS ngày 05/3/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021”. Trân trọng cám ơn!

File Details

Uploaded 2 tháng ago in Công văn Công đoàn, ĐTN
Download

No comments

You must be logged in to post a comment.