100/CĐ-ĐS: V/v phối hợp xử lý việc thi công hàng rào dọc hành lang ATGTĐS ranh giới giữa khu đô thị mới Phú Lương với tuyến Bắc Hồng – Văn Điển

No comments

You must be logged in to post a comment.