57-BC/ĐU: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

K/c các đ/c UV BCH Đảng bộ CN, các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ trực thuộc

File Details

Uploaded 2 năm ago in Công văn Đảng

No comments

You must be logged in to post a comment.